Khamis, Mac 03, 2011

SOALAN KKBI TITAS PISMP SEM1 2011Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau  Pinang
Penilaian Kerja Kursus – Taksiran

(JPT, Soalan Tugasan dan Peraturan Memberi Markah)


Subjek :


Tamadun Islam dan Asia (TITAS)
Tempoh Pelaksanaan :
21/2/2011 – 11/3/2011

Program :

PISMP
Semester :
1

Kumpulan yang terlibat :


T1 TESL1.T1TESL2, T1PC,T1PM,T1SN1,T1SN2,T1SN3,T1MT1,T1MT2,T1MT3,T1PA1,T1PS

Disediakan Oleh :

Rijaluddin Bin Yahya,
Ahmad Rushaidi Bin Abdul Majid,
Taib Bin Ahmad, Yahya Bin Abdullah
Disahkan oleh :
En. Adnan Bin Wahab   
Tarikh :

14 FEB 2011
Tarikh :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

PISMP
                                                                                          MATAPELAJARAN :  TITAS                                           

JABATAN : PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
TAJUK      : ESEI PENDEK
TARIKH DIMULAKAN:  21 FEB  2011                                                                      
TARIKH SERAHAN TUGASAN: 11 MAC 2011


Pembentukan sesebuah tamadun dipengaruhi oleh kebudayaan yang diamalkan oleh masyarakat. Kebudayaan pula dipengaruhi oleh agama dan atau cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat. Pembentukan Tamadun Melayu amat dipengaruhi oleh latar belakang agama Islam yang menjadi dominan setelah Islam bertapak di Asia Tenggara. Kedatangan Islam banyak mengubah cara hidup orang Melayu dan berjaya membentuk masyarakat yang unik dan tersendiri.

Berpandukan kepada pernyataan di atas dan rujukan dari pelbagai sumber bercetak atau elektronik, anda dikehendaki menjelaskan teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu dan huraikan kesan dan peranan Islam dalam pembinaan Tamadun Melayu.  

Esei anda hendaklah disediakan secara kumpulan (4-5 orang) dan panjangnya  (10 muka surat) bertaip komputer dengan menggunakan font 12 jarak 2 baris.  


 
                                                                            

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG
JADUAL PENENTUAN TUGASAN TAKSIRAN

   JABATAN                          :           PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
   MATAPELAJARAN         :           TAMADUN  ISLAM DAN ASIA
   SEMESTER                                  :           SATU
                        SPESIFIKASI

TAJUK

TUGASAN
WAJARAN
CATATAN
1)    TEORI KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU.

-          Melalui India dan Cina
-          Melalui perdagangan dan hubungan diplomatik.

2)    PERANAN ISLAM DALAM MEMBENTUK TAMADUN MELAYU.
-          Mengubah akidah dan cara hidup.
-          Kebudayaan Islam.

3)    KESAN DAN PENGARUH ISLAM TERHADAP TAMADUN MELAYU.
Menyediakan esei pendek
(10-12 muka surat)

Esei merangkumi teori kedatangan Islam ke Tanah Melayu:
-          Dari India
-          Dari Negeri China

Peranan Islam dari segi akidah yang mengubah cara hidup orang Melayu yang beragama Hindu.
-          Kesan Akidah dan penghayatan Islam terhadap politik, ekonomi dan social Tamadun Melayu.
90%
Minggu ke LAPAN semester ini
Sahsiah

10%

JUMLAH

100%

                                                                                            PERATURAN MEMBERI MARKAH
TAKSIRAN MATAPELAJARAN TAMADUN  ISLAM DAN ASIA

Komponen tugasan yang dinilai
Baik

30 - 21
Sederhana

20 - 11
Lemah

10 – 0
A. Pemerolehan ilmu (30%)

Tepat                  (10%)

   
Cakup pelabagai (10%)


Kefahaman         (10%)

Sumber bacaan bercetak atau elektronik.


Cari isi dan cari gambar


Rumusan pandangan penulis

Artikel sangat tepat dan relevan


Pelbagai


Kefahaman menyeluruh

Kurang tepat dan kurang relevan


Kurang   kepelbagaian sumber

Kurang menyeluruh

Amat tidak tepat dan tidak relevan


Tiada kepelbagaian sumber

Tidak menyeluruh


Baik
20  - 15
Sederhana
20 -  15
Lemah
7 - 0

B. Penyesuaian  (60%)

    Transformasi (20%)

   

    Aplikasi (20%)


    Tafsiran (20%)

Tulis esei pendek

Kenalpasti fenomenaKomen / Cadangan


Penilaian dan penyelesaian

Isi tepat dan jelas  

Dapat beri pandangan dengan tepat jelas dan sesuai dengan konteks

Amat tepat


Bernas dan mengemukan bukti

I si Jelas

Kurang memberi pandangan dengan jelas dan sesuai

Tepat


Kurang sesuai

Kurang jelas

Pandangan kurang jelas dan kurang sesuai


Tidak tepat


Tidak relevanBaik
10 - 8
Sederhana
7 - 4
Lemah
3 - 0
D. Sikap dan sahsiah (10%)


Tinggi
Kerap berinteraksi 
Sederhana
Kurang berinteraksi
Lemah
Tidak berinteraksi
JUMLAH (100%)

Tiada ulasan: